LEPINGU MUUTMINE

Lepingut saab muuta seda lõpetades või pikendades.

Lõpetada saab tähtajatut lepingut ja pikendada tähtajalist lepingut. Seejuures saab tähtajatu lepingu lõpetada arveldusperioodi viimase kuupäeva seisuga ja lõpetamisest tuleb ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva. Tähtajalise lepingu pikendamiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt lepingu lõpukuupäeval.  

Lepingu muutmiseks vajad viitenumbrit, mille leiad viimaselt arvelt. Valideeritud telefoninumber sisesta palun koos riigikoodiga (+372xxxxxx). 

Lepingu muutmine (vastavalt lõpetamine või pikendamine) toimub pärast taotluse esitamist automaatselt (eraldi kinnituskirja ei saadeta). Kui esitasid lepingu pikendamise taotluse, saadame arve järgmise arveldusperioodi eest perioodi esimesel kuupäeval. 

Loading…