Tarbijamängu tingimused

1. Tarbijamängu korraldaja on EV Haldus OÜ (edaspidi korraldaja) (registrikood: 14932612, aadress: Reti tee 11, Peetri alevik, Rae vald, e-postiaadress: info@everausminilaod.ee, telefon: 5343 1810).

2. Tarbijamäng toimub ajavahemikus 22.09.2023 kuni 31.07.2024 (k.a).

3. Tarbijamängu raames jagatakse mängus osalejate vahel 10 x Tallinn Viimsi Spa kinkekaarti väärtusega 150 €. Kinkekaardid kehtivad kuni 07.09.2024.

4. Tarbijamängus võivad osaleda nii füü silisest kui juriidilisest isikust uued kliendid (edaspidi klient). Uus klient on klient, kellel puudub kehtiv minilao üürileping. Iga isik saab osaleda tarbijamängus ühe korra. 

5. Kinkekaardi võidab klient, kes 

  • on sõlminud veebilehel www.everausminilaod.ee ajavahemikus 22.09.2023 kuni 31.07.2024 (k.a) minilao üürilepingu ja see leping kehtib vähemalt 6 kuud; ja 
  • leiab üüritud minilaost korraldaja esindaja poolt signeeritud võidust teavitava õnnitlussedeli; ja 
  • teavitab korraldajat e-kirja teel (info@everausminilaod.ee) õnnitlussedeli leidmisest 14 kalendripäeva jooksul üürilepingu sõlmimisest, lisades e-kirja kliendi andmed.  

6. Pärast teavituse saamist kontrollib korraldaja vastavust punktides 4 ja 5 sätestatud tingimustele. Tingimuste täitmise korral annab korraldaja kinkekaardi elektroonilisel kujul e-kirja teel kliendile üle.    

7. Korraldajal on õigus keelduda kinkekaardi üleandmisest, kui üks või mitu punktides 4 ja 5 sätestatud tingimust on täitmata. Seejuures on korraldajal õigus kinkekaardi üleandmisest keelduda, kui korraldajale teadaolevalt ei paigutanud korraldaja õnnitlussedelit üüritud lattu ja selle teisaldas üüritud lattu keegi teine kui korraldaja. Samuti on korraldajal õigus nõuda tarbijamängu raames võidetud kinkekaardi väärtuse hüvitamist, kui sõlmitud üürileping lõppeb kliendi või korraldaja algatusel enne 6 kuu möödumist.     

8. Kinkekaardi väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu. 

9. Tarbijamängu läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes ja see on kõigile osalejatele järgimiseks kohustuslik. Korraldajal on õigus tarbijamängu tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest osalejaid veebilehe www.everausminilaod.ee vahendusel.

10. Pretensioonide esitamiseks saata e-kiri aadressile info@everausminilaod.ee. Tarbijamängus osalejal on õigus esitada pretensioon 1 kalendrikuu jooksul alates üürilepingu sõlmimisest. Hiljem esitatud pretensioonid jäetakse tähelepanuta. Pretensioonidele vastatakse 7 tööpäeva jooksul.